ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้องการลงโฆษณาบนเวปไซด์หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ
webmaster

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
free counters
โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) - ทางเลือกรักษาโรค

"When you give a remedy be sure that the nature of the remedy and the nature of the disease (as well as the symptoms) agree." [Kent, 1925,672]

เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์การรักษาโรคแบบโฮมีโอพาธีย์ ซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกที่แพร่หลายมากทั้งในยุโรป เอเซียและอเมริกา เนื่องจากในประเทศไทย ศาสตร์การรักษาโรคแบบโฮมีโอพาธีย์ ยังไม่มีการแพร่หลายมากนัก ดังนั้นคณะผู้จัดทำเว็บหวังใจว่า เว็บไซด์นี้จะป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การรักษาโรคแบบโฮเมโอพาธีย์ ผ่านเว็บบอร์ด เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม สัมมนา ศูนย์การรักษาโรค ให้ความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวของศาสตรรักษาโรคแบบโฮมีโอพาธีย์ทั้งในประเทศไทย และที่ต่างๆ ทั่วโลก

Share/Save/Bookmark
Share
Hamamah altered gene expression profile in cumulus cells of mature mii oocytes from patients with polycystic ovary syndrome hum. viagra 5 mg for sale Some women may need dilation and curettage (dc) to make sure that infection does not develop. http://priscem.com/vgr-607402/ viagra online generic 2003188:100acirceuroldquo107. 3 birth control hormones (pill, patch, or ring) lighten menstrual bleeding and pain while preventing pregnancy. quotmayo,quot quotmayo clinic,quot quotmayoclinic. viagra corporate headquarters photo Large fibroids may fill up the abdominal cavity and become swollen, which makes pelvic exams difficult to perform. Related reading: menopause | cancer 1 2 3 4 5 next laquo back to uterine fibroids (benign tumors of the uterus) patient comments viewers share their comments uterine fibroids - experience question: please describe your experience with uterine fibroids (benign tumors of the uterus). http://hns-solutions.ro/index_files/contact/phpMailer_v2.3/murdered.php?cwm=605024 viagra average dose 3 birth control hormones (pill, patch, or ring) lighten menstrual bleeding and pain while preventing pregnancy. collagebrio.com/Sensography/images/TempSense/potentiometer.php?xba=606214 (when only one ovary is removed, the procedure is called oophorectomy. http://fluehmann.com/vcz-607534/ Quot get your free report now by clicking here! unprecedented and free access to our million dollar portfolio... However it relies on the experience and skill of the person performing the scan to produce good results and may not always demonstrate larger fibroids or other conditions such as adenomyosis. dermolaserlp.com/rsg-605083/ asianline.com.au/aoa-605676/ Related reading: menopause | cancer 1 2 3 4 5 next laquo back to uterine fibroids (benign tumors of the uterus) patient comments viewers share their comments uterine fibroids - experience question: please describe your experience with uterine fibroids (benign tumors of the uterus).