ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้องการลงโฆษณาบนเวปไซด์หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ
webmaster

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
free counters
โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) - ทางเลือกรักษาโรค

"When you give a remedy be sure that the nature of the remedy and the nature of the disease (as well as the symptoms) agree." [Kent, 1925,672]

เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์การรักษาโรคแบบโฮมีโอพาธีย์ ซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกที่แพร่หลายมากทั้งในยุโรป เอเซียและอเมริกา เนื่องจากในประเทศไทย ศาสตร์การรักษาโรคแบบโฮมีโอพาธีย์ ยังไม่มีการแพร่หลายมากนัก ดังนั้นคณะผู้จัดทำเว็บหวังใจว่า เว็บไซด์นี้จะป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การรักษาโรคแบบโฮเมโอพาธีย์ ผ่านเว็บบอร์ด เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม สัมมนา ศูนย์การรักษาโรค ให้ความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวของศาสตรรักษาโรคแบบโฮมีโอพาธีย์ทั้งในประเทศไทย และที่ต่างๆ ทั่วโลก

Share/Save/Bookmark
Share